<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kolme johtamisen oppia Hyvän johtamisen foorumista

Seinäjoella järjestettiin 24.9. Hyvän johtamisen foorumi. Myynninmaailman varatoimitusjohtaja ja luovan tiimin vetäjä Anu Yliselä oli mukana tapahtumassa ja kiteytti esityksistä kolme oppia hyvään johtamiseen.

8T4A7316-1

Hyvän johtamisen foorumi järjestettiin nyt viidennen kerran. Tällä kertaa foorumissa palkittiin vuoden eteläpohjalainen johtamisteko, jonka yleisö sai valita kolmen finalistin joukosta. Foorumissa pääesiintyjinä loistivat johtajuustutkija, Vaasan yliopiston professori Annika Tidström sekä motivoivan johtamisen palkittu osaaja, Vincit Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Kuitunen.

Foorumissa jokaiselle johtajalle ja osallistujalle annettiin aimo annos vinkkejä erityisesti tulevaisuuden johtamisesta (Kuitunen) ja siitä, miten yhteisöä ja sen jäseniä johdetaan ristiriitatilanteissa (Tidström). Keräsin alle muutamia vinkkejä tapahtuman sisällöstä. Näiden vinkkien avulla jokainen johtaja voi tehostaa omaa johtamistaan vastaamaan paremmin myös johtamisen tarpeita omassa organisaatiossaan.

1. Kohtele jokaista henkilöä niin kuin he itse sitä toivovat

Kuitunen puhui pitkään siitä, miten johtamiskulttuureissa tulisi päästä pois ns. ”tasapäistämisestä”. Tällä Kuitunen ei tarkoittanut sitä, että tasapuolinen kohtelu olisi huono asia. Edelleen, myös tulevaisuudessa jokainen työntekijä odottaa johdolta tasapuolista kohtelua ja pitää tätä tärkeänä asiana työyhteisössä.

Kuitusen mukaan tasapäistämisen minimoinnilla päästään siihen, että työntekijät sitoutuvat työnantajaansa paremmin. Johtaminen muuttuu pelkkien prosessien johtamisesta ihmisten johtamiseen, jossa jokainen yksilö huomioidaan omien vahvuuksiensa kautta. Kun ihminen pääsee itse vaikuttamaan ja kertomaan omista toiveistaan, päästään parhaiten ratkaisemaan yksilön kannalta esteitä työssä onnistumisen kannalta

Annika Tidström viittasi samaan teemaan antaessaan vinkkejä konfliktien johtamiseen. Tidstömin mukaan myös konflikti-tilanteissa on syytä huomioida jokaisen henkilön oma persoona. Ihmisen persoonallisuutta kun ei voida muuttaa, mutta jokainen voi kehittää omaa käyttäytymistään erilaisissa tilanteissa.

2. Johtaja - tartu konfliktiin heti!

Tidström antoi lukuisia, käytännönläheisiä neuvoja johtajille siitä, miten ristiriitatilanteita tulisi johtaa ja käsitellä. Tärkeimmäksi pointiksi nostimme erityisesti johtajan oman uskalluksen lähteä ratkaisemaan näitä tilanteita. Jokaisen johtajan tehtävänä on uskaltaa puuttua ristiriitoihin ja vielä mielellään heti niiden esiinnyttyä. Tidströmin mukaan liian usein ”laitetaan pää pensaaseen” ja toivotaan ristiriitojen suhteen, että osapuolet ratkaisevat itse asian. Todellisuudessahan näin ei ole, vaan aina johtajan on syytä auttaa ratkaisujen etsimisessä yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa. Se, miten ristiriitoja ratkaistaan ei ole aina kovinkaan yksinkertaista eikä sen olekaan tarkoitus olla helppoa etenkään johtajalle. Kuitenkin jokainen johtaja voi siinä kehittyä ja oppia paremmaksi. Täydellistä johtajaa kun ei olekaan!

3. Ristiriitatilanteiden selvittämisessä on tärkeää kysyä oikeat kysymykset

Tidström puhui paljon yhteistyöstä ja sen merkityksestä konfliktitilanteissa. Hän korosti johtajan taitoa ottaa molemmat osapuolet huomioon tasapuolisesti ilman johtajan omia ennakkoluuloja ja tulkintaa tilanteesta. Johtajan tärkein teko ristiriitatilanteissa on huolellinen kuuntelu ja asiaan perehtyminen molempien osapuolten kannalta. Kysymällä oikeat kysymykset päästään parhaiten siihen tulokseen, että oikeat asiat löytyvät ratkaistavaksi ja ristiriitatilanteistä päästään oikeasti eteenpäin. Konfliktissa kun usein on mukana 90 % tunnetta ja 10 % itse asiaa. Johtajana vältä siis kysymystä "miksi?" ja kysy ennemmin "miten?" ja "mitä?"

 

 

Avainsanat: myynnin johtaminen, markkinoinnnin johtaminen