<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kolme myyttiä markkinoinnin ulkoistamisesta

Kirjoittaja:
Katariina Kemppi, asiakkuuspäällikkö

kolmemyyttia-1200x628

Aika ajoin yleisissä keskusteluissa tai asiakastilanteissa vuosien varrella on tullut törmättyä tiettyihin myytteihin markkinoinnin tai joidenkin markkinoinnin toimenpiteiden ulkoistamisesta, markkinointiyhteistyöstä ja sen sujuvuudesta tai sujumattomuudesta. Markkinointialalla, missä on paljon tarjontaa, on myös monenlaisia tekijöitä ja palveluntarjoajia. Valinnanvaikeus markkinointipalveluita ostavan henkilön päässä tiivistyy todella helposti hikipisaroiksi otsalle.

Mistä tietää kuka on tosissaan, kuka oikeasti osaa auttaa juuri oman yrityksen tilanteessa ja kenestä kuuluu vielä kaupan jälkeenkin jotain -- muutenkin kuin laskun muodossa? Vinkkejä teidän yritykselle sopivan markkinointikumppanin valintaan voit saada vaikka pohtimalla asiaa näiden myyttien kautta ja haastattelemalla potentiaalista kumppaniehdokasta.

 

Ensimmäinen myytti - Yrityksen liiketoiminnan tunteminen

”Kukaan muu ei voi tuntea meidän yrityksen liiketoimintaa yhtä hyvin kuin me itse.”

Tiiviin yhteistyön ja kumppanuuden myötä yrityksen liiketoimintaan pääsee kyllä sisälle. Markkinointikumppaniksi pitää valita sellainen toimija, joka haluaa päästä teidän liiketoiminnan ytimeen ja jolla on kyky ymmärtää liiketoimintaa. Pelkkä markkinointipikselihimmelien tunteminen ei millään riitä – pintapuolinen raapaisu kun ei hyödytä ketään.

Kysele markkinointikumppanin edustajalta tarkemmin hänen aikaisemmista kokemuksistaan vastaavanlaisista tilanteista sekä selvitä, kuinka hyvin hän ymmärtää liiketoimintaa. Luottamuksen syventyessä monessa vedessä keitetty markkinointikumppanin edustaja voi tuoda pöytään sellaisia näkökulmia, joita ei yrityksen sisällä edes osattu ottaa huomioon. Markkinointikumppani haastaa yrityksen edustajia kysymällä uuden työntekijän tapaan ”ne tyhmät kysymykset” muun muassa strategiasta. Kysymysten avulla mietitään, mikä onkaan yrityksen perimmäisen olemassaolon tarkoitus.

Monella markkinoinnin parissa päivittäin työskentelevällä on myös viimeisin tieto siitä, miten markkinointi juuri nyt toimii, missä kanavissa ja millä toimenpiteillä. On totta, että markkinointikumppani ei tule koskaan tietämään kaikkea teidän yrityksen arjesta, mutta yrityksen liiketoiminnasta markkinointikumppani voi päästä jyvälle jo varsin pian – jos te itse olette siihen valmiita.

Toinen myytti - Markkinointitoimenpiteiden vaikutus myyntiin

”Ei me tiedetä yhtään, oliko näillä tehdyillä markkinointitoimenpiteillä mitään vaikutusta myyntiin.”

Tänä päivänä markkinointiyhteistyökumppanuuden yksi tärkeimmistä asioista on tulosten läpinäkyvyys, mielellään reaaliaikainen raportointi, raportointi-, kehitys- ja yhteistyöpalaverit sekä nimetyt henkilöt markkinointiyrityksessä, jotka osaavat vastata siihen, miten kampanjat ja toimenpiteet juuri tällä hetkellä suoriutuvat ja miten niitä kannattaisi optimoida, jotta päästään entistä parempiin tuloksiin. Tai ainakaan vähempään ei markkinointipalvelujen ostajan kannata tyytyä.

Tehokkaiden ja todennäköisimmin tuloksia tuovien markkinointitoimenpiteiden osalta asetetaan heti alussa tavoitteet, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Eli alusta alkaen tehdään vain niitä toimenpiteitä, joista on liiketoiminnalle hyötyä. Näin päästään parhaiten perille myös siitä, millainen vaikutus tehdyillä markkinointitoimenpiteillä myyntiin on ollut. On eri asia laittaa pystyyn vaikkapa Google-kampanja Youtube-ohjeiden avulla ja antaa sen pyöriä omalla painollaan tuloksia seuraamatta kuin saada Google-kampanja tuottamaan rahaa, myyntiä ja kasvua juuri halutuille liiketoiminnoille jatkuvalla optimoinnilla, parantamisella ja kohdentamisella. Yksittäisillä kampanjoilla saadaan harvoin superhyviä tuloksia aikaan. Markkinoinnin tekeminen pitäisi olla systemaattista työtä ja tuloksia kannattaa tarkastella lyhyen aikavälin (näyttökerrat, klikkaukset jne.) lisäksi pitkällä aikavälillä (liidit, asiakkuudet, asiakkuuksien kokonaisarvo).

 

Kolmas myytti - Tunnettuus asiakkaiden keskuudessa

"Me ostettiin kerran kampanja ulkopuolelta eikä siitä ollut mitään hyötyä, niin ei me enää lähdetä sellaisiin. Meidän asiakkaat tuntee meidät.”

Maailma muuttuu, Eskoseni. Digikanavat, verkkosivustot ja erilaiset alustat kehittyvät jatkuvasti ja ovat jo vuoden päästä erilaisia kuin nyt. Se, millaisia tuloksia kanava X tai kampanja Y pystyivät tarjoilemaan kolme-viisi vuotta sitten, on lähes täysin vertailukelvotonta tähän päivään. Koronapandemia kiihdytti verkosta ostamista entisestään ja ulkomaiset toimijat tunkevat Perä-Hikiän markkinoille tarjoten ketteriä toimitusratkaisuja suoraan kotiin. Myös kotimaisten kilpailijoiden on todella helppoa tulla ”teidän tontille” digikanavia pitkin asiakkaita kosiskelemaan. On tietysti ikävää, jos taustalla on huonoja kokemuksia markkinointipalveluiden ostamisesta, mutta niistä pitää päästää irti ja siirtyä eteenpäin. Kun yrityksellä on oma tavoite kirkkaana mielessä, on markkinointipalvelujen ostaminenkin helpompaa.

 

Miten valita sopiva kumppani markkinointiin?

Markkinointikumppania valitessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin näihin asioihin:

  • kuka kuuntelee ja kyselee (vs. tuote-esittely)
  • millaisia referenssejä ja millaista kokemusta kumppaniehdokkaalla on esittää aiemmista töistä
  • miten tuloksia mitataan ja raportoidaan (unohda ainakin ne palveluntarjoajat, jotka eivät pysty vastaamaan tähän)
  • miten asiakkuutta tullaan käytännössä arjessa hoitamaan

 Kun sopiva kumppani on löytynyt, luota ammattilaisten osaamiseen ja ajattele markkinointi-investointia pitkäjänteisenä tekemisenä. Lyhyessäkin ajassa voidaan joskus saada puhelin pirisemään ja verkkokauppa pullistelemaan tilauksista mutta pitkäjänteisellä, huolellisella ja matkan varrella optimoiduilla markkinointitoimenpiteillä lisätään yrityksen tunnettuutta ja kasvatetaan myyntiä.


Kirjoittaja:
Katariina Kemppi, asiakkuuspäällikkö

Avainsanat: markkinointi, b2b-markkinointi