<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten ja miksi B2B-yrityksen kannattaa tehdä somestrategia

somestrategia-2

Sosiaalinen media ei ole enää pelkää hupia ja vapaa-aikaa, vaan siitä on tullut myös yrityksille yksi tärkeimmistä markkinoinnin kanavista. Näkyvyyden kasvattaminen ja kohderyhmien tavoittaminen on sosiaalisessa mediassa paitsi helppoa myös suhteellisen edullista. Ennen sanottiin, että jos yrityksellä ei ole verkkosivuja, sitä ei ole olemassa. Tänä päivänä voi ajatella samoin sosiaalisen median kohdalla.  

Somestrategian luominen on ensimmäinen askel somekanavien haltuunottoon. Strategia auttaa tekemään harkittuja toimenpiteitä sekä asettamaan tavoitteet ja luomaan sopivat sisällöt eri kanaviin. Yksinkertaisimmillaan somestrategiaan määritellään tavoite, kohderyhmät, kanavat, sisältösuunnitelma ja mittaaminen.

 

1. Määrittele aluksi tavoitteet

Ensimmäisenä määritellään tavoite, joka voi olla esimerkiksi brändin vahvistaminen, liidien hankkiminen, lisämyynti, työnantajamielikuvan luominen tai verkkosivujen kävijämäärän kasvattaminen. Somen tavoitteiden täytyy luonnollisesti tukea koko yrityksen tavoitteita.

 

2. Mieti, millaisille kohderyhmille haluat viestiä
Kun tavoite on selvillä, mietitään seuraavaksi, kenet halutaan tavoittaa. Jos tavoitteita on useampi kuin yksi, saattaa kohderyhmiäkin muodostua useampi. Työnantajamielikuvan luomisessa kohderyhmä on eri kuin vaikkapa lisämyynnin tavoittelussa.  

Yrityksen ostopersoonien luominen saattaa auttaa kohderyhmien miettimisessä. Ostopersoona saadaan aikaan tiivistämällä kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ominaisuudet yhdeksi kuvitelluksi asiakkaaksi. Useimmiten ostopersoonalle mietitään esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta, työ ja harrastukset. Tuotteesta ja palvelusta riippuen ostopersoonia voi olla yksi tai useampi. 

 

3. Valitse kanavat, joilla on merkitystä 

Somekanavia on paljoneikä niitä kaikkia ole järkevää ottaa käyttöön. Kun kohderyhmät ovat selvillä, on helpompi miettiä, missä sosiaalisen median kanavassa heidät tavoittaa. Tyypillisesti yritykset päätyvät valitsemaan ainakin Facebookin, Instagramin, LinkedInin tai Twitterin – tai useamman näistä 

Facebook on usein ensimmäinen vaihtoehtoja siellä tavoittaakin suuren määrän niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia asiakkaita. Samoin Instagramista, jossa ikärakenne on hieman nuorempi kuin Facebookissa. LinkedIn on ihmisten ja yritysten verkostoitumista varten, ja siellä tavoittaa hyvin erityisesti B2B-yritysten kohderyhmiä. Lisäksi LinkedIn toimii mainiosti myös rekrytoinneissa. Twitterissä on mahdollista jakaa informaatiota ja osallistua tärkeisiin, ajankohtaisiin keskusteluihin.

 

4. Sisältösuunnitelma auttaa sisällön tuottamisessa 

Somessa sisällöntuotanto on tärkeässä roolissa. Ei kannata tarjota vain yhdenlaista sisältöä, kuten pelkkää tuotetietoa yrityksen myymistä tuotteista, sillä yhden viestin sijaan on tehokkaampaa tarjota monipuolista, asiakasta kiinnostavaa sisältöäKannattaa muistaa, että sama sisältö ei puhuttele kaikkia ihmisiä, vaan toiset ovat kiinnostuneita faktoista, ja toisiin taas uppoaa tarina. Erilaiset ihmiset mielenkiintoineen otetaan huomioon sisältösuunnitelmaa laatiessa 

Internet on pullollaan maksullisia ja maksuttomia pohjia sisältösuunnitelmaa varten. Mitään varsinaista pohjaa ei kuitenkaan tarvitse ottaa käyttöön, vaan suunnitelman saa luotua erinomaisesti vaikkapa ExceliinSisältösuunnitelmaan kannattaa määritellä ainakin aiheet, aikataulut, kanavavalinnat sekä vastuuhenkilöt.  

Sisältöinä toimivat esimerkiksi yrityksen ja sen työntekijöiden esittelyt, ajankohtaiset tapahtumat, aiheista ja tarjouksista tiedottaminenseuraajien osallistaminen erilaisilla kyselyillä ja kilpailuillatarinat siitä, miten kaikki alkoi, hauskat kuvat työpaikan arjesta, sisäpiirin vinkit tai yleisesti alaan liittyvät uutiset. Kannattaa rohkeasti kokeilla, mikä toimii ja mikä ei. 

 

5. Muista mitata onnistumista 

Myös sosiaalisen median toimenpiteitä voi mitata ja osoittaa onnistuminen luvuilla tai muilla konkreettisilla saavutuksilla. Kun tavoitteet on asetettu, on mittaaminenkin helppo toteuttaa. Sosiaalisen median kanavat tarjoavat tietoa siitä, miten julkaisuihin ja mainontaan on reagoitu, ja miten ne ovat tavoitteiden valossa toimineet.  

Tyypillisesti somekanavien kohdalla seurataan seuraajien ja fanien määrää, näyttökertoja, sitoutumista julkaisuihin, klikkauksia ja klikkaushintoja, verkkosivustolla vietettyä aikaa ja poistumisprosentteja sekä sosiaalisen median kautta saatuja liidejä.  

 

Lopuksi – Somestrategian tekeminen kannattaa 

Onnistuneessa somemarkkinoinnissa somestrategian suunnitelmallisuus on kaiken a ja oSome ei kuitenkaan ole irtonainen osa yrityksen markkinointia, vaan yksi osa viestintäsuunnitelmaaSisältöjen sitominen yrityksen koko strategiaan on tärkeää yhtenäisen linjan säilymiseksi. Somestrategian laatiminen säästää aikaa ja helpottaa laadukkaan sisällön tuottamista sekä tavoitteiden saavuttamista. 

Kaipaatko apua sosiaalisessa mediassa? Ota meihin yhteyttä! 

Lataa myös oppaamme 7 askelta tuloksellisempaan somemarkkinointiin ja ota vinkit talteen.  

 

 

Avainsanat: b2b-markkinointi, somemainonta, oppaat