<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Myynnin ja markkinoinnin tavoitteet ja tunnusluvut

Mittaaminen auttaa yritystä saamaan markkinoinnista ja myynnistä kaiken mahdollisen hyödyn irti. Ilman tavoitteita mittaaminen on kuitenkin mahdotonta. Siksi myynnille ja markkinoinnille tulisikin asettaa hyvin konkreettisia tavoitteita. Erityisesti digimarkkinoinnissa tavoitteiden määritteleminen on palkitsevaa, koska digimarkkinointi on yksi helpoimpia mitattavia markkinointikeinoja.
Tavoitteisiin pääsemistä voi seurata useammankin tunnusluvun avulla. Alla olevien tunnuslukujen avulla sinäkin tiedät, mihin kannattaa panostaa ja miksi:  
 
ROI 
 
Roi eli Return On Investment tarkoittaa tuottoa, jonka yritys saa takaisin investoinneillaan. Sen avulla pystyt laskemaan investointiesi arvon. ROI lasketaan nettotuotto / Investointi * 100.
 
Esimerkki:
Myyntiä on tullut 10 000 € edestä ja valmistuskustannukset ovat 2 300 €. Mainontaan ollaan sijoitettu 1 000 €.
Myyntivalmistusinvestoinnit = kokonaiskate
10 000 2 300 1 000 € = 6 700
Kokonaiskate / investoinnit * 100 = sijoitetun pääoman tuotto 
6 700 / 3 300 € * 100 = 203 %
 
ROAS  
 
Roas eli Return on Ad Spend tarkoittaa mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa. ROI:sta poiketen siihen ei lisätä ylimääräisiä kuluja. ROAS lasketaan liikevaihto / mainonta * 100.
 
Esimerkki:
Mainonta 2 000 € 
Liikevaihtoa 10 000
10 000 € / 2 000 € * 100 = 500 % 

Verkkosivujen konversioprosentti

Verkkosivujen yleisin päämäärä on hankkia uusia asiakkaita ja saada sivustolle asetetun mitattavan tavoitteen täyttymisiä eli konversioita. Näitä voivat olla esimerkiksi verkkokaupan ostokset ja sivuille rekisteröitymiset. Hienoimmatkaan sivut ja kävijämäärät eivät tuo tulosta, jos konversioita ei synny, ja jos konversioita ei synny, myös investoinnit ovat kalliita. Konversioprosenttia voidaan parantaa verkkosivujen konversio-optimoinnilla, jolla pyritään saamaan enemmän konversiota sivujen kävijämäärästä. Ensimmäinen askel konversioprosentin parantamiseen on määritellä, minkä tapahtuman konversioita halutaan parantaa. Tämän jälkeen kannattaa tutkia analytiikkaa, jotta löydetään potentiaaliset konversioita estävät pullonkaulat. Syy heikkoon konversioprosenttiin tulisi löytää vertailevan A/B-testauksen avulla – voidaan esimerkiksi testata, toimisiko punaisen Osta-napin sijaan vihreä paremmin.

Markkinointia ja myyntiä on helpompi johtaa ja seurata, kun tavoitteet ja mittarit ovat kunnossa. Yritykselläkin on strategia, jonka mukaan edetään samat periaatteet pätevät kaikkeen muuhunkin tekemiseen.

 

Avainsanat: b2b-markkinointi, b2b-myynti