<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näkymättömyys verkossa on vaaraksi bisneksellesi - lue vinkit hakukonemarkkinointiin

Onko yrityksellesi tärkeää näkyä verkossa?
Digitalisaation myötä lähes kaikkien yritysten tulisi vastata tähän kysymykseen kyllä. Tänä päivänä kaikki tarvittava tieto löytyy netistä, ja sieltä tietoa myös haetaan. Suomessa nettikäyttäjiä on 90 % väestöstä, ja 88 % heistä etsii tietoa Googlen kautta ennen ostopäätöksen tekemistä.

Kasvavan netin käytön myötä myös tiedon ja verkkosivustojen määrä on kasvanut huomattavasti. Enää ei riitä pelkästään se, että yrityksesi verkkosivusto nousee hakutuloksissa esiin yrityksen nimellä haettaessa, vaan tärkeää on näkyä mahdollisimman korkealla hakutuloksissa potentiaalisten asiakkaiden etsiessä yrityksesi tarjoamia palveluita ja tuotteita. Tutkimusten mukaan 80 % Googlen käyttäjistä valitsee sen yrityksen sivun, joka on hakutuloksissa ensimmäisen kymmenen hakutuloksen joukossa. Näistä sijoista kilpaileminen on mahdotonta jos yritys ei panosta hakukonemarkkinointiin.

Mitä hakukonemarkkinointi sitten on? Hakukonemarkkinointi on internetin hakukoneissa tapahtuvaa ja avainsanoilla kohdistettavaa markkinointia. Hakukonemarkkinointi taas voidaan jakaa hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin. Hakusanamainonta eli SEM on internet-hakukoneiden, kuten Googlen ja Bingin tarjoama maksullinen teksti- ja kuvamainontapalvelu. Hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla pyritään taas parantamaan verkkopalvelujen sivujen sijoitusta hakukoneiden maksuttomissa (ts. orgaanisissa) listauksissa.

 

Kaikki alkaa avainsanatutkimuksesta – millä sanoilla yrityksesi tulisi löytyä verkosta?
Hakukoneoptimoinnin aluksi on syytä toteuttaa avainsanatutkimus, jossa tutkitaan yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien avainsanojen tai hakulausekkeiden hakuvolyymejä ja tehdään päätös, millä avainsanoilla yrityksesi palvelut ja tuotteet tulisi löytyä. Avainsanatutkimuksen tavoitteena on löytää verkkosivullesi tärkeät pääavainsanat ja niitä tukevat hakutermit, jotka sisältävät useamman avainsanan. Avainsanat ovat ne termit, joilla haluat yrityksesi mainoksen nousevan hakutuloksissa esiin.

 

Googlen maksetulla mainonnalla paras näkyvyys potentiaalisille asiakkaillesi
Hakusanamainonta on nopea keino päästä Googlen hakutuloksissa kärkisijoille. Usein neljä ensimmäistä hakutulosta ovat maksettuja mainospaikkoja, joihin pääset hakusanamainonnalla.

Google-hakusanamainontaa tehdään Google Ads -sovelluksen avulla. Aluksi Google Adsiin rakennetaan kampanja, jossa määritellään aluekohdennus (missä mainosten halutaan näkyvän), päiväbudjetti (kuinka paljon ollaan valmiita investoimaan medioihin päivässä) ja muut tärkeät kohdennusasetukset. Tämän jälkeen kampanjaan luodaan yksi tai useampi mainosryhmä, joihin lisätään tekstimainokset ja halutut avainsanat. 

Kun kampanja, mainosryhmät, mainokset ja avainsanat on luotu, Googlen hakusanamainonta voidaan käynnistää. Seuraavan kerran, kun joku etsii Googlesta mainosryhmissäsi esiintyvillä avainsanoilla ja kohdistamallasi alueella, mainoksesi nousee Googlen maksetuille mainospaikoille.

Mainoksesi sijoitus hakutuloksissa riippuu monesta tekijästä. Tähän vaikuttaa mm. kampanjasi päiväbudjetti, avainsanalle asettamasi korkein klikkauskohtainen hinta (kuinka paljon olet valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta), mainoksen osuvuus avainsanaan nähden, mainoksen laatu sekä laskeutumissivun laatu.

Muut Google-mainonnan keinot ovat:

  • Display-mainonta eli bannerimainonta
  • Uudelleenmarkkinointi eli remarketing-mainonta
  • YouTube-mainonta (myös uudelleenmarkkinointimahdollisuus)

 

Varmista sivustosi Googlen ilmainen näkyvyys
Hakukoneoptimointi ei ole kertaluontoinen tehtävä eikä se myöskään ole suunnitelmatonta sivuston pyörittämistä. Hakukoneoptimointi perustuu suunnitelmalliseen pohjatyöhön ja näiden toimenpiteiden toteuttamiseen käytännössä. Hakukoneoptimoinnin tulokset eivät näy välittömästi, vaan optimointia on tehtävä jatkuvasti ja säännöllisesti.

Hakukoneoptimointiin vaikuttaa moni tekijä. Näistä merkittävimmät ovat sivustokohtaiset tekijät, sisältö, linkitykset ja yksittäisen sivun tekijät. Sivustokohtaiset tekijät ovat pääosin teknisiä tekijöitä. Näistä tärkein on mobiiliresponsiivisuus, eli se kuinka hyvin verkkosivusto toimii ja kuinka helppo sitä on käyttää puhelimella tai tabletilla. Tämä on nykyään yksi tärkeimmistä asioista hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, sillä mobiililaitteiden käyttö on kasvanut huimasti. Muita sivustokohtaisia tekijöitä ovat sivuston koodin rakenne (Robots.txt -tiedosto, SiteMap-sivustokartta ja HTML-virheet), sivuston turvallisuus (SSI) ja sivuston latausnopeus. Latausnopeuteen vaikuttaa esimerkiksi sivustolle lisättyjen tiedostojen, kuten videoiden ja kuvien koko.

 

Sisältö on hakukoneoptimoinnissa kaiken suola. On tärkeää, että sisältöä on tarpeeksi paljon, mutta ennen kaikkea tärkeää on, että sisältö on laadukasta, kiinnostavaa, sitä on tarpeeksi ja että se vastaa käyttäjän hakemaa asiaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jokaiselle sivulle valittu tärkein avainsana tulee esiintyä sisällöissä usein, jopa 5 % kaikista sanojen määristä. Tärkein avainsana tulee olla mukana myös sivun h1, h2 ja h3 -otsikoissa sekä URL-osoitteessa.

Nykyään Googlen hakurobotit arvostavat hyvin paljon linkityksiä. Kun sivustolle tulee muilta sivuilta ulkoisia linkkejä, tulkitsee Google asian niin, että sivustoa arvostetaan ja sieltä löytyy luotettavaa ja laadukasta tietoa. Myös sisäisten linkityksien tulee olla kunnossa, jotta kaikki yksittäiset sivut on nivottu yhteen.

Yksittäisen sivun tekijöistä tärkeimpiä ovat metatiedot. Metatiedolla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka näkyvät Googlen ilmaisissa hakutuloksissa. Metatietoihin täytetään otsikko sekä meta description, ja myös näiden tulisi sisältää sivun tärkein avainsana. Toinen tärkeä tekijä on yksittäisellä sivulla olevat kuvat. Kuvat on pakattava mahdollisimman pieneksi tiedostoksi, jotta sivu latautuu nopeasti. Kuvia lisätessä täytyy muistaa myös nimetä kuvat vastaamaan tärkeintä avainsanaa sekä täyttää kuvan alt-teksti ja otsikko, tärkein avainsana huomioiden.

 

Hakukonemarkkinointi tukee liiketoimintaasi
On tärkeää muistaa, että Google-mainonta ja hakukoneoptimointi täydentävät toisiaan. Suunnitelmallisesti toteutettava hakukoneoptimointi tukee tarkasti kohdennettua Google-mainontaa ja toisinpäin. Kun sekä maksettu liikenne että orgaaninen liikenne ovat laadukasta, orgaaninen ja maksettu sijoitus nousevat ja erityisesti hakusanamainonnan klikkauskohtainen hinta laskee.

Hakukonemarkkinoinnin avulla saat lisää näkyvyyttä hakukoneissa, jolloin oikeat henkilöt löytävät sivustosi. Samalla sivustollesi tulee enemmän potentiaalisia kävijöitä ja yrityksesi yhteydenotot tai verkkokaupan myynti kasvaa. Toimiva hakukonemarkkinointi tukee koko yrityksen liiketoimintaa.

 

Tutustu myös maksuttomiin oppaisiimme:

Inbound-markkinoinnin opasvideo

Inbound-markkinoinnin opas B2B-yritykselle

 

Avainsanat: google-mainonta, b2b-markkinointi