<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nordic Business Forum 2019: Markkinoinnin & innovoinnin kautta kasvuun

Pohjoismaiden suurin business-seminaari, Nordic Business Forum järjestettiin lokakuun alussa kymmenettä kertaa. Myynninmaailmalta lähti tapahtumaan neljän hengen porukka verkostoitumaan ja ottamaan opit talteen nimekkäiltä puhujilta. Tänä vuonna seminaarin teemana oli kasvu, jota käsiteltiin erityisesti markkinoinnin ja innovoinnin näkökulmasta. 

Poimin tähän tekstiin 5 seminaarissa esille tullutta pointtia, joita jokaisen kasvua hakevan yrityksen kannattaa peilata omaan tekemiseen.  

nbf

1. Sara Blakely – Asking the question why is important  

Useimmat ihmiset lopettavat miksi-kysymyksen kysymisen aikuisikään tultua, koska eivät halua vaikuttaa tietämättömältä. Yrityksen kasvun ja kehittymisen kannalta tämän kysymyksen kysyminen on kuitenkin erittäin tärkeää. Ilman asioiden ja tapojen kyseenalaistamista ei voi olla innovatiivinen. Ja ilman innovatiivista yrityskulttuuria on vaikea löytää uusia ideoita yrityksen kasvuun. Työporukkaa pitää kannustaa pääsemään yli epäonnistumisen pelosta, jolloin uusien ideoiden esille tuominen on huomattavasti helpompaa. 

 

2. Donald Miller – If you confuseyou’ll lose  

Ihmiset eivät osta enää tuotteita tai palveluita, jotka ovat markkinoiden parhaita, vaan niitä, jotka he ymmärtävät nopeimmin. Markkinointiviestien selkeys on ratkaisevaa, aina verkkosivuista mainoksiin asti. Kuten Donald Miller sanoi: “If you confuseyou’ll lose”. Jos yrityksen markkinointiviesti hämmentää potentiaalista asiakasta, ei hän todennäköisesti valitse kyseisen toimijan tuotteita tai palveluita.  

Yrityksen selkeät markkinointiviestit vastaavat esimerkiksi näihin kysymyksiin: 

  • Minkä ongelman me ratkaisemme?
  • Miten autamme asiakkaitamme voittamaan?
  • Miltä asiakkaidemme elämä näyttää, jos he ostavat meidän tuotteitamme tai palveluitamme?

 

3. Costas Markides – Innovation is not one thing  

Innovaatiota ei voi ajatella vain yhtenä asiana tai tapana. Costas Markides painotti puheenvuorossaan, että yrityksen kasvuun keskittyvää innovointia on monenlaista. Innovoinnin voi jakaa esimerkiksi inkrementaaliseen ja radikaaliin innovaatioon. Inkrementaalinen innovaatio on kerralla vähittäistä (esim. olemassa olevan tuotteen kehittäminen askel askeleelta) ja radikaali innovaatio yhtäkkistä (esim. täysin uuden innovatiivisen tuotteen lanseeraus). Molempien kulmakivenä on kuitenkin asioiden jatkuva tutkiminen ja testaaminen.  

 

4. Juliet Funt – Unnecessary, busy work costs a lot for businesses  

Lähes jokainen yritys maksaa vuositasolla valtavia summia ns. “tarpeettomasta, kiireellisestä työstä”. Työntekijät ovat väsyneitä ja stressaantuneita, eikä aikaa jää kasvun innovoinnille. Tämä seikka pitää ottaa huomioon varsinkin palaverien osallistujien suunnittelussa. Palaverissa ei pitäisi koskaan olla turhaan liian monta työntekijää. Tällöin työntekijöille jää tarpeeksi aikaa keskittyä kunnolla työtehtäviin, eivätkä päivät kulu hyppimällä aiheesta toiseen. Tämä onnistuu työtehtävien huolellisella priorisoinnilla ja ylimääräisten häiriöiden vähentämisellä.

 

5. Anssi Rantanen – What makes a team successful  

Isoimmissakin yrityksissä parhaat, kasvua lisäävät ideat keksii pieni tiimi ihmisiä. Tärkeintä tiimien menestyksen kannalta on psykologinen turvallisuus ja avoimuus. Jokaisen tiimin jäsenen pitää uskaltaa olla haavoittuvainen ja tehdä virheitä. Tiimin vetäjän / esimiehen tehtävänä on korostaa jokaisen tiimin jäsenen merkitystä ja kysyä rehellistä palautetta. Anssi Rantanen painotti, että kokeilu ja innovaatio ovat yrityksen kasvun tulevaisuus, mutta se ei onnistu ilman tiimien sisäistä psykologista turvaa. 

 

Avainsanat: b2b-markkinointi, myynnin johtaminen, markkinoinnnin johtaminen, uutta oppimassa