<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rahoitusvaihtoehdot syynissä – apua poikkeustilanteeseen

Rahoitusvaihtoehdot syynissä – apua poikkeustilanteeseenKäynnissä olevat poikkeusolot ovat saaneet monet yritykset miettimään liiketoimintansa suuntaa ja resursseja. Samalla tilanne käynnisti muutoksen, joka tulee olemaan ainakin joiltain osin pysyvä. Tästä syystä, nyt ei ole aika pysähtyä. Nyt on aika keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sekä potentiaalisten kohderyhmien valloittamiseen niin poikkeustilanteessa kuin sen jälkeenkin.

Jos koronan aiheuttama poikkeustilanne on saanut yrityksesi tuotannon sakkaamaan tai asettanut liiketoimintasi jonkin muun haasteen eteen, kannattaa tutustua etenkin Business Finlandin uusiin häiriötilanteen rahoituspalveluihin. Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoimintaan tilanne on vaikuttanut negatiivisesti. Rahoituksesta 80 % on tukea, joten yritysten omavastuuosuudeksi jää vain 20 %. Palveluita on kaksi, ja rahoitusta voi hakea jommastakummasta. Lähtökohtaisesti rahoituksen voi saada vain kerran, mutta poikkeustilanteessa mahdollisesti useimminkin. Rahoituksen piiriin kuuluvat myös henkilöstösi palkkakulut siltä ajalta, kun työaikaa käytetään häiriötilanteen selvittämiseen ja uuden toimintamallin suunnitteluun.

Avaamme tässä lyhyesti, millaisia rahoitusmahdollisuuksia Business Finlandin häiriötilannerahoitus tarjoaa yrityksille. Tarkemmat kriteerit ja tiedot kannattaa lukea vielä huolellisesti häiriötilannerahoituksen sivulta.  

 

Palvelu 1: Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin  

Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa. Rahoitettavia kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin, kun henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä näihin töihin kohdistuvat ostettavat palvelut. Projektissa voidaan myös selvittää sitä, mikä voisi olla liiketoiminnan uusi mahdollinen suunta, asiakasjoukko ja toteutusvaihtoehdot poikkeusoloissa ja niiden jälkeen. 

Rahoituksen suuruus on enintään 10 000 €, josta 80 % on avustusta projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä.  

 

Palvelu 2: Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin 

Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa.  

Rahoitusta voi käyttää niiden uusien kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai kehittämään alihankintaverkostossa tai tuotannossa havaittuja puutteita. Rahoitusta ei voi käyttää liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.  

Rahoituksen suuruus voi olla enintään 100 000 €, josta 80 % avustusta projektiin hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin. Ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä.  

 

Miten voit hakea rahoitusta?  

Hakemuksen voi lähettää Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Tarkemmat ohjeet hakemuksen täyttämiseen löydät asiointipalvelun sivulta sekä häiriötilannerahoituksesta kertovalta sivulta. Jos hakemuksen täyttämisen kanssa on haasteita, niin voimme katsoa sen kanssasi kuntoon. Hakeminen on yksinkertaista. Olemme auttaneet jo useampia asiakkaitamme sen tekemisessä.

Vallitseva tilanne on haastava kaikille yrityksille, ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa ehdottomasti ottaa asiantuntija avuksi. Näin saatte yrityksen kehitysprojektista parhaan mahdollisen hyödyn irti heti alusta saakka. Rahoituksen avulla saat myös meidät yrityksesi tueksi selvittämään uusia suuntia markkinoinnissa, myynnissä ja viestinnässä. Lähdetään yhdessä miettimään uusia palveluita ja niiden kohderyhmiä, markkinoinnin kanavia ja keinoja sekä uutta viestinnän linjaa. Voimme myös sparrata ja kouluttaa henkilökuntaanne. Rahoitus kattaa kaikelta projektiin käyttämältänne ajalta myös palkkakulut. 

 

Tietoa muista rahoituspalveluista

Myös ELY tiedottaa tällä viikolla uudesta rahoitusmahdollisuudestaan. Tällä hetkellä ELY-keskusten kautta voi hakea rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Tätä rahoitusta voi hakea myös Myynninmaailman palveluihin. Meillä on tällä hetkellä viisi ELY-konsulttia, joiden osaamisalueina ovat analyysit sekä konsultoinneista kasvu ja uudistaminen sekä markkinointi ja asiakkuudet. ELY on tällä viikolla muuttanut rahoituksen omavastuuta. Omavastuu analyyseissä on normaalisti 220 €/päivä (ELY rahoittaa 880 €) ja konsultoinneissa 300 €/päivä (ELY rahoittaa 900 €), mutta nyt omavastuu on tiputettu toistaiseksi vain 30 €/päivä poikkeustilanteen vuoksi. Muutos koskee tästä eteenpäin haettuja päiviä.

Jos et ole hakenut yrityksen perustamisvaiheessa starttirahaa, voit saada mahdollisesti myös perustamistukea. Perustamistukea voi hakea yrityksen perustamisvaiheen jälkeen myös siinä tapauksessa, että liiketoimintaa lähdetään uudistamaan tai muuttamaan voimakkaasti. Perustamistukea voit hakea 100 % rahoituksella 5 000–35 000 €, ja tukea voi käyttää esimerkiksi neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisselvitykseen. Perustamistukea haetaan oman alueen Leader-ryhmältä, jolta voi hakea tukea myös tuotannon investointeihin.

Ota yhteyttä, niin selvitetään yhdessä, miten voisimme auttaa teitä parhaiten!

 

Kati Viikilä, myyntijohtaja, p. 044 765 3210

Avainsanat: poikkeusolot