<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seitsemän taitoa, jotka nykyaikaisen markkinoijan täytyy osata

Markkinointi on muuttunut ja se vaatii markkinoijalta uusia kehitysaskeleita. Nykyaikainen markkinoija toimii hyvin eri tavoin, kuin markkinoijat ja mainos- sekä markkinointitoimistot toimivat vielä 90-luvun loppuun asti. Mikä on sitten muuttunut ja minkälaisia tarpeita tämä aiheuttaa markkinoijalle?

 

1. Sisällöntuotanto

Nykyaikaisten markkinoijien täytyy olla erinomaisia kirjoittajia. Tätä vaaditaan nykyään myös B2B-markkinoinnissa menestymiseen. Erinomaisen sisällöntuotannon kautta yrityksen viesti saadaan vaikuttavasti kohderyhmälle perille. Sisällöntuotanto on oltava laadukasta, tyyliltään luovaa, vaikuttavaa, yhdenmukaista ja käyttötarkoituksen mukaista.

Älä kerjää, vaan ansaitse asiakkaidesi huomio. KATSO VIDEO

2. Analytiikka

Nykyaikaisen markkinoijan yksi tärkeimpiä analytiikan lukuja on markkinoinnin investoinnin takaisinmaksu (ROI). Verkkosivun ja kampanjan dataa on pystyttävä lukemaan markkinoinnin kokonaiskuvan mukaisesti. Tästä datasta täytyy jalostaa elintärkeää tietoa, joka viedään takaisin käytännön toimenpiteisiin.

3. Koodaus ja ohjelmointi

Markkinointitiimissä täytyy olla ohjelmointi- ja koodausosaamista. Nykyaikaisen markkinoijan ei välttämättä tarvitse itse osata koodata, mutta käsitteet tietokannoista ja scripteistä täytyy ymmärtää. Oleellista on siis ymmärtää, mitä jonkin ohjelmointityön suorittaminen vaatii.

4. Hakukonemainonta

Hakukoneoptimoinnnin ja -mainonnan hallitseminen on tänä päivänä elintärkeää. Googlen toteuttaman Zere Moment of Truth (ZMOT) tutkimuksen mukaan asiakas käy läpi yli kymmenen informaation lähdettä ennen ostopäätöksen tekemistä. Onko teidän yrityksessänne käytössä nämä kymmenen päätöksentekoon vaikuttavaa lähdettä?

Hakusanamainonta on tärkeä digitaalisen markkinoinnin taktinen keino, joka oikein käytettynä ja toteutettuna lisää uusien liidien määrää ja tuottaa yritykselle syvempää ymmärrystä markkinoista. Oikeanlaiset kampanjat oikeanlaiselle segmentille juuri oikeankokoisella budjetilla ovat yksittäisiä osatekijöitä. Markkinoijan täytyy omata teknistä ymmärrystä, jotta hakustrategiaa voidaan kehittää.

5. Hakukoneoptimointi

Nykyaikaisen markkinoijan tulisi tietää omalle liiketoiminnalleen kriittiset avainsanat. Liiketoiminnalle tärkeiden avainsanojen tunnistamisen avulla pyritään kasvattamaan hakukonelöydettävyyttä. Orgaanisen hakukonelöydettävyyden merkitys liidien hankinnassa on merkittävä ja sillä on iso vaikutus markkinoinnin tuloksiin.

6. Visuaalisuus

Visuaalinen sisältö luo tarinankerrontaan aivan uudenlaisia ulottuvuuksia. Sisältö on edelleen kuningas, mutta monet oppivat nykyään asioita huomattavasti paremmin visuaalisten tehokeinojen avulla. Sanonta, "kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa", pitää siis edelleen täysin paikkaansa.

7. Some

Oikeissa olosuhteissa sosiaalisen median tulisi olla vuorovaikutteista. Sosiaalisessa mediassa läsnäolo on yrityksen yksi menestystekijöistä markkinoinnille ja asiakaspalvelulle. Nykyaikaisen markkinoijan tulisi pystyä omaamaan sosiaalisen median strategista ymmärrystä ja osaamista erottuvan sekä tehokkaan läsnäolon luomiseksi somessa.

 

Avainsanat: google-mainonta, b2b-markkinointi, viestintä, somemainonta