<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Suunnittele ja budjetoi markkinointisi nyt! - Teet tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin ensi vuonna

Kuulin jokin aika sitten kysymyksen, jota jäin pohtimaan. Kuinka moni yritys on kaatunut liialliseen markkinointiin? Tämä oli kyllä erittäin hyvä kysymys! Itselleni ei ole tullut mieleen yhtäkään.

Kuinka paljon markkinointiin pitäisi sitten laittaa vuonna 2018? On mielestäni hölmöä yrittää vastata tähän kaikille samalla tavalla. Toiset sanovat, että markkinointiin pitäisi laittaa tietty prosentti liikevaihdosta, ja toiset taas sanovat, että tietty prosentti tuloksesta. Toiset perkaavat kuluvan vuoden tilitoimiston raporttia ja miettivät - kun tänä vuonna laitetaan näin paljon, niin laitetaan ensi vuonna vähän vähemmän. Nämäkin keinot voivat sopia joillekin, mutta kannattaisiko markkinoinnin kuluja ajatella kuitenkin investointina, ja kuten yrittäjyyttä itsessään - mitä suurempi riski otetaan, sitä suuremmat tulokset saavutetaan, kun tehdään oikeita asioita. Listasin alle muutamia asioita, joita on mielestäni hyvä miettiä ensi vuoden budjettia tehdessä.

Budjetointia ei tule tehdä vain budjetoinnin ilosta!

Markkinoinnin budjetointi lähtee liikkeelle tavoitteista, joita koko liiketoiminnalle asetetaan. Tämä ei vielä itsessään markkinoinnin suunnittelussa auta paljoa, vaan on pohdittava erityisen tarkasti, mistä eri tuotteista/palveluista/kohderyhmistä tämä kasvu on saatavilla ja millä keinoin. Myös jokaiselle niin kutsutulle ryhmälle voi asettaa omia tavoitteita, joiden kautta budjetointi helpottuu. Markkinointi on vain yksi keinoista kasvun aikaansaamiseksi. Tärkeintä onkin se, että markkinointi itsessään tukee juuri niitä myynnin toimia, joilla itse kasvu halutaan saavuttaa.

Kun tiedetään jokaisen ryhmän kasvutavoite ja potentiaali markkinassa, helpottaa tämä myös budjetin hahmottamista. Lisämausteen budjetin suunnitteluun tuo kilpailutilanne ja sen mahdolliset muutokset. Kukaan meistä ei ole ennustaja, joten tätä on turha pohtia liiaksi, mutta oma asema kilpailussa on hyvä tiedostaa. Kuitenkin tärkeintä olisi miettiä, mitkä tekijät todellisuudessa erottavat sinut muista kilpailijoista. Ja miten paljon kilpailuetujen nostaminen vaatii budjettia eri markkinoinnin keinoilla. Toisin sanoen, on tärkeä myös tietää edes pääpiirteittäin eri markkinoinnin keinojen mahdollisuudet tuloksien saavuttamisessa.

Tästä päästäänkin markkinoinnin mittaamiseen ja eri mittareiden asettamiseen, joiden avulla kasvun kehittyminen todetaan. Liiketoiminnassa tärkeintä on tietenkin itse tulos. Näin ollen jokainen voi varmasti sanoa, että tämä on myös markkinoinnin tärkein mittari! On kuitenkin tärkeä tunnistaa kohderyhmän ostoprosessi ja ymmärtää, mitä kaikkea markkinointia tähän tarvitaan, jotta kilpailussa pärjätään eri ostoprosessin vaiheissa. Kaikki markkinointi ei ole välttämättä mitattavissa suoraan tuloksena, joten on myös hyvä miettiä, missä vaiheessa oma liiketoiminta on menossa. Alussa tarvitaan paljon tunnettuutta, kun taas myöhemmin brändin arvon kasvaessa, voidaan budjettia sijoittaa enemmän pelkkään taktiseen markkinointiin.

Budjettia tulee siis oikeasti pohtia ja miettiä huolella. Budjetointi ei ole aina helppoa ja vuosi on todella pitkä aika lyödä asioita lukkoon. Suosittelenkin, että markkinointibudjettiin jätetään ns. vara, esimerkiksi 25% jota ei kiinnitetä mihinkään. Näin päästään vuoden aikana sijoittamaan niihin markkinoinnin keinoihin, jotka tuottavat mitattavasti tuloksia. Vuoden aikana on myös hyvä pohtia, miksi markkinointiin ei panostettaisi enemmän kuin on suunniteltu, jos se selkeästi tuottaa tulosta ja panos-tuotto -suhde on kunnossa.

 

Tutustu myös maksuttomiin oppaisiimme:

7 askelta tuloksellisempaan somemarkkinointiin

Inbound-markkinoinnin opas B2B-yritykselle

Inbound-markkinoinnin opasvideo

 

Avainsanat: b2b-markkinointi, b2b-myynti, myynnin johtaminen, markkinoinnnin johtaminen