<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1637659876558231&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiakastarinat
CASE: ENCORE POHJANMAA

Markkinoinnin ja myynnin palvelulla uusia asiakkaita

Encore Pohjanmaa tarjoaa yrityksille ympäristö- ja kierrätyspalveluita Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan talousalueilla. Yhtiön tavoitteena on kasvaa yhdeksi alueen johtavista yritysjätteen kierrättäjistä. Yhtiö toimii kiertotalouden managerina eli myy kokonaisratkaisuja, joilla yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään.
Encore-referenssi3
Referenssikuva-Encore-Pohjanmaa
Myynninmaailma-Encore-referenssi
encore-pohjanmaa-myynninmaailma

Uusi yritys kasvuun yhteisillä tavoitteilla ja kumppanuudella

Encore Pohjanmaa perustettiin vuonna 2016. Jo silloin oli selvää, että uuden yhtiön kasvua, tunnettuutta ja asiakashankintaa tukemaan tarvitaan vahvaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaista. Myynninmaailman avulla uuden yhtiön kasvutavoitteet saavutettiin nopeasti.

"Halusimme päästä suoraan sanoista tekoihin. Tarvitsimme yhteistyökumppania, joka tekee kanssamme konkreettisia toimenpiteitä, ja jonka avulla saamme myyntiä tukevia liidejä. Olemme onnistuneet tavoitteissa Myynninmaailman kanssa mainiosti", kertoo Encore Pohjanmaan toimitusjohtaja Jarkko Moinio.

Myynninmaailman tiimi on osa yritystä

 Encore Pohjanmaa myy asiakkailleen jätehuollon modernia ja kokonaisvaltaista hallintaa: asiakkaat voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja pienentää samalla hiilijalanjälkeä kustannustehokkaasti. Yritys haluaakin profiloitua erityisesti kiertotalouden managerina ja ratkaisumyyjänä.
Liiketoiminnan asiantuntijaosuus on hyvin samantyyppistä kuin Myynninmaailman liiketoiminta. Encore Pohjanmaa kokeekin, että Myynninmaailman tiimi on osa omaa organisaatiota.
 
"Tätähän yritysten väliset kumppanuussopimukset parhaimmillaan ovat. Esimerkiksi kuukausittaisissa palavereissamme en koe lainkaan olevani ostaja, vaan näen, että teemme yhtiön myynnin ja markkinoinnin eteen yhdessä töitä. Meillä on yhteinen tavoite. Myynninmaailman tehtävä on tehdä oma osuutensa siinä, että Encore yhtiönä kasvaa ja tunnettuus nousee", summaa Moinio.

“Me teemme Myynninmaailman kanssa tiiminä töitä yhdessä asetettujen tavoitteiden eteen. Tätä on kumppanuus.”

Jarkko Moinio
toimitusjohtaja
Encore Pohjanmaa

Asiakkaan tavoitteet:

› Kasvattaa tunnettuutta
› Saada nopeasti uusia liidejä ja kauppaa
› Vahvistaa asiantuntijabrändiä kiertotalouden managerina
Tehty:
› Markkinoinnin suunnittelu ja toimenpiteiden toteutus yhdessä
› Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta
› Sosiaalisen median kanavien ylläpito
› Myynnin tukena toimiminen ja sparraus
› Kiertotalouden manageri -asiantuntijaroolin lanseeraaminen asiakkaalle
 
Verkkosivujen kävijämäärä on kasvanut yhteistyön aikana
+ 500 %

“Tarvitsimme yhteistyökumppania, joka tekee kanssamme konkreettisia toimenpiteitä, ja jonka avulla saamme myyntiä tukevia liidejä. Olemme onnistuneet Myynninmaailman kanssa tavoitteissa mainiosti.”

› VIERAILE ENCORE POHJANMAA

LAITAHAN VIESTIÄ

Sitten päästään mukavasti liikkeelle.